مدیریت کیفیت

شرکت گوهر زعفران با برخورداری از آزمایشگاه های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت زعفران در ایران می باشد. کنترل کیفیت زعفران در آزمایشگاه این شرکت، بر اساس استانداردهای بین المللی انجام و آزمون های بسیاری به منظور اندازه گیری کیفی زعفران صورت می پذیرد. این واحد صنعتی در راستای برآوردن نیاز همگان، کلیه زعفران های تولیدی خود را بر اساس تایید واحد کنترل کیفیت، در مکانی کاملا بهداشتی و با بهره گیری از مهندسان و متخصصین صنایع غذایی تولید و بسته بندی می نماید.

در ذیل آزمون های ارزیابی کیفیت زعفران ایرانی به اختصار بیان شده است:
  • آزمون رنگ (استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی)
  • آزمون قدرت رنگی و ارزیابی میزان کروسین، سافرانال و پیکروکروسین
  • رطوبت
  • خاکستر کل
  • خاکستر نامحلول در اسید
  • میزان مواد خارجی مربوط به محیط و بقایای گل
  • عصاره محلول در آب سرد
  • پیگمان
  • ازت تام
  • فیبر خام
ارزیابی کیفیت زعفران ایرانی