کشورهای صادراتی

زعفران ایران بدلیل داشتن کیفیت منحصر بفرد، از جایگاه ویژه ای در بازارهای جهانی برخوردار است، با توجه به اهمیت زعفران به عنوان یک محصول صادراتی با ارزش در اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد جهانی، شرکت گوهر زعفران، با شناسایی بازارهای هدف، به صادرات زعفران ایرانی اقدام نموده است.

زعفران صادراتی شرکت گوهر زعفران با مرغوبترین کیفیت پس از انجام آزمایشات کیفی، بسته بندی و به کشورهای مختلف از قبیل اسپانیا، آلمان، سوئد، استرالیا، موریس، فرانسه، کانادا و غیره صادر می گردد؛ قابل ذکر است که زعفران صادراتی این شرکت، ضمن برخورداری از کیفیت مرغوب توانسته بازار خوبی را در این کشورها به خود اختصاص دهد.

کشورهای صادراتی

گوهر زعفران امیدوار است در آینده ای نزدیک، دامنه فعالیتهای خود را گسترش داده و به سایر نقاط دنیا خدمات خود را ارائه نماید.